Что означает?

1. Значение (синоним):

Bilişim programları kullanılarak yapılan, bilgisayar veya oyun konsolu gibi görüntü sinyali gönderen cihazlar aracılığıyla oynanan oyun; video oyunu

тип / вид;

Имя существительное

Предложение со;

"Günümüzde bilgisayar oyunları bile daha eğlenceli ve özgün."

на слоги;

bil-gi-sa-yar oyu-nu