Что означает?

1. Значение (синоним):

Erişim izni ve yetkisi olmamasına karşın bilgisayar ve çevre birimlere erişerek buralardaki verileri okuma, silme ve değiştirme eylemlerinde bulunan veya bilgisayarın çalışmasını engelleyen kimse

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bilişim

на слоги;

bil-gi-sa-yar kor-sa-nı