Что означает?

1. Значение (синоним):

Belleğine yüklenmiş program uyarınca aritmetik ve mantık işlemleri yapabilen, sonuca göre karar verip programdaki akışı değiştirebilen, çevresiyle etkileşimde bulunabilen, girdi ve sonuç verilerini belleğinde tutabilen aygıt; elektronik beyin

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bilişim

Предложение со;

"Bir tümcenin bilgisayar tarafından ögelerine ayrılabilmesi için bilgisayarın o dilin söz dizimsel özelliklerini bilmesi gerekir."

на слоги;

bil-gi-sa-yar