Что означает?

1. Значение (синоним):

Bir şeye belirli bir biçim vermek; biçimlemek, şekillendirmek

произношение

:

тип / вид;

-i глагол

Предложение со;

"Parmaklar artık kuvvetin değil, deli eden arzunun gücünü biçimlendiriyordu."

на слоги;

bi-çim-len-dir-mek


2. Значение (синоним):

Yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek; formatlamak

тип / вид;

bilişim

3. Значение (синоним):

Disk, disket, CD, DVD, taşınır bellek vb.ni içlerine verileri ve programları kaydetmeye hazır hâle getirmek için düzenlemek; formatlamak

тип / вид;

bilişim