Что означает?

1. Значение (синоним):

Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü; an (III), dağar, dağarcık, akıl, hafıza, yâd, zihin

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное ruh bilimi

Предложение со;

"Böylelerini dinlediğimizde belleğimizde sözleri hiç mi hiç kalmaz."

на слоги;

bel-lek

2. Значение (синоним):

Bilgisayar, telefon, otomatik kumanda vb. aletlerde programları ve verileri barındıran ortam

тип / вид;

bilişim

3. Значение (синоним):

► kafa

тип / вид;