Что означает?

1. Значение (синоним):

Soğuk ve sıcakta büyük bir sürtünme katsayısına sahip olan, suya ve yağa dayanıklı, yavaş aşınan madde

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

Этимология / происхождение;

"Almanca Balata"

на слоги;

ba-la-ta

2. Значение (синоним):

Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan, tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet

тип / вид;

Предложение со;

"Bir ara ne olur ne olmaz deyip frenleri, fren balatalarını gözden geçirdik."