Что означает?

1. Значение (синоним):

Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı, üç dişli, ahşap araç

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

Этимология / происхождение;

"Rumca"

Предложение со;

"Babam kağnıyı yüklüyor, ağabeyim anadutla sap veriyor, ben tırmık çekiyordum."

на слоги;

ana-dut