Что означает?

1. Значение (синоним):

Herhangi bir maddenin buharının açık alevde yanabileceği en küçük sıcaklık derecesi; parlama noktası

тип / вид;

Имя существительное kimya

на слоги;

alev-len-me nok-ta-sı