Что означает?

1. Значение (синоним):

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

Этимология / происхождение;

"Rumca"

Предложение со;

"Bu küçük alay sallana süzüle önümüzden geçti."

2. Значение (синоним):

Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu; kortej

тип / вид;

3. Значение (синоним):

Hayvan topluluğu

тип / вид;

Предложение со;

"Bizim alayımız leylek alayı / Havada uçarız dolayı dolayı"

4. Значение (синоним):

Bir albayın komutası altında üç veya dört taburdan oluşan askerî birim

тип / вид;

askerlik

Предложение со;

"Nerede, hangi alay, hangi tabur, ne bileyim Şebben?"

5. Значение (синоним):

Herkes, hepsi birden

тип / вид;

Метафора

alay (2)

1. Значение (синоним):

Ses tonu, söz veya mimiklerle bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma, onu aşağılama veya gülünç duruma düşürme; gır gır

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

Этимология / происхождение;

"Rumca"

Предложение со;

"Yanlış anladığı meydana çıkınca bu aramızda bir alay oldu."