Что означает?

1. Значение (синоним):

internet üzerindeki bir internet sitesine erişim için tanımlanan benzersiz adrestir.

тип / вид;

Имя существительное bilişim

Предложение со;

"Bu internet sitesinin alan adı 'nedirara.com' olarak belirlenmiştir"

на слоги;

alan adı