Что означает?

1. Значение (синоним):

Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal; halita

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное kimya

связанных слова;

"alaşım korozyonu""bakır alaşımı"

на слоги;

ala-şım