Что означает?

1. Значение (синоним):

► yansıtmak

произношение

:

тип / вид;

-e -i глагол

Этимология / происхождение;

"Arapça ʿaks + Türkçe ettirmek"

на слоги;

ak-set-tir-mek


2. Значение (синоним):

► yankılatmak

тип / вид;

3. Значение (синоним):

Haberi, durumu ulaştırmak, yaymak, duyurmak

тип / вид;

Предложение со;

"Meseleyi taraf gözetmeden aksettirmek için o yazıdan da bir parça almak isterdik."