Что означает?

1. Значение (синоним):

► yansımak

произношение

:

тип / вид;

-e -den глагол

Этимология / происхождение;

"Arapça ʿaks + Türkçe etmek"

Предложение со;

"Ve aynaya akseden alın kırışığında / Ölümü hatırlarız solgun mum ışığında"

на слоги;

ak-set-mek


2. Значение (синоним):

► yankılanmak

тип / вид;

Предложение со;

"Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla / Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi"

3. Значение (синоним):

Birileri aracılığıyla duyulmak

тип / вид;

-e Метафора

Предложение со;

"Zaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi?"