Что означает?

1. Значение (синоним):

Irmak, dere, çay gibi küçük akarsu

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

на слоги;

akar-ca

2. Значение (синоним):

Kemik veremi

тип / вид;

ağızlardan

3. Значение (синоним):

Sürekli akan çıban; fistül

тип / вид;

tıp

4. Значение (синоним):

Doğuştan veya sonradan oluşan, bir organdan diğerine veya deri yüzeyine uzanan, iki ucu açık, tüpe benzeyen, normal dışı geçiş veya kanal; fistül

тип / вид;

tıp