Что означает?

1. Значение (синоним):

Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz; süblime, sülümen

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное kimya

на слоги;

ak sü-lü-men