Что означает?

1. Значение (синоним):

Akışkanlaştırmak işi

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

на слоги;

akış-kan-laş-tır-ma

2. Значение (синоним):

Akışkanların niteliğini düzeltmek üzere yoğunlaşmış bir akım içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem

тип / вид;

kimya