Что означает?

1. Значение (синоним):

► alan korkusu

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное tıp

Этимология / происхождение;

"Fransızca agoraphobie"

Предложение со;

"Kişinin klinik görünümü, hem panik bozukluğu hem de agorafobi için tanı ölçütlerini karşılıyorsa her iki tanı birlikte konmalıdır."

на слоги;

ago-ra-fo-bi