Что означает?

1. Значение (синоним):

Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan; halk meydanı

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное

Этимология / происхождение;

"Yunanca"

Предложение со;

"Elbette her iki yolun da tartışılacak yönleri var. Ama ikisinde de kentin özeği, insanların toplanma yeri agora, agoralar…"

на слоги;

ago-ra