Что означает?

1. Значение (синоним):

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное din bilimi

Этимология / происхождение;

"Rumca"

Предложение со;

"Manastırdan kaçalı, papanın aforozuna uğrayalı on beş yıl oluyor."

на слоги;

afo-roz

2. Значение (синоним):

Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma

тип / вид;

Метафора

3. Значение (синоним):

Birini sergilediği olumsuz eylemler sebebiyle toplum veya bir topluluktan dışlama

тип / вид;

Метафора