Что означает?

1. Значение (синоним):

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

Предложение со;

"Duvarlarda turuncu renkli acemborusu çiçeklerinin bulunduğu dar sokaklardan geçerek Kalamış'a doğru yürüdü."

на слоги;

acem-bo-ru-su