Что означает?

1. Значение (синоним):

Kuzey Anadolu dağlarının ormanlarında yetişen, toprak altında bilek kalınlığında kökü bulunan çok yıllık ve otsu bir bitki (Tamus communis)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

Предложение со;

"Göz kapağını kaldırıp gözüne baktı. Acı ot, acı böcek yemiş olabilir, dedi."

на слоги;

acı ot