Что означает?

1. Значение (синоним):

Birleşikgillerden, tadı acı, yaprakları dişli, sürgününden çıkan sütü uyuşturucu ve yatıştırıcı olarak kullanılan iki yıllık bir bitki (Lactuca virosa)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

на слоги;

acı ma-rul