Что означает?

1. Значение (синоним):

► it hıyarı

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

Предложение со;

"Bayram yerini boylu boyunca adımlayan seyyar satıcılar tablalarındakini satmak için kalabalığa karışarak haykırırlar: Şekerlemeler, kuru yemişler, acı hıyar çekirdekleri ve keten helvaları!.."

на слоги;

acı hı-yar