Что означает?

1. Значение (синоним):

► termiye

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

Предложение со;

"Çinlilerin acı baklayı Türklerden almış olmaları kuvvetle muhtemeldir."

на слоги;

acı bak-la