Что означает?

1. Значение (синоним):

Gülgillerden, dikenli veya dikensiz, meyvelerinin kabukları kalın, çekirdekleri küçük olan bir tür badem ağacı (Amygdalus amara)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

связанных слова;

"acı badem kurabiyesi"

на слоги;

acı ba-dem

2. Значение (синоним):

Bu ağacın hidrosiyanik içermesinden dolayı fazla tüketildiğinde zehirlenmeye sebep olan, krem, koku ve ayakkabı boyası yapımında kullanılan acımtırak, keskin kokulu meyvesi

тип / вид;