Что означает?

1. Значение (синоним):

Sedef otugillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kabuğu ve odunu hekimlikte kullanılan küçük bir ağaç; kavasya (Quassia amara)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

Предложение со;

"O sırada burnum yanık acı ağaç kokularıyla sızlayıp gözümün önünü havada uçuşan kül kırpıntıları kapladı."

на слоги;

acı ağaç