Что означает?

1. Значение (синоним):

Akdeniz Bölgesi'nde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

Этимология / происхождение;

"Arapça ḥabb + leẕīẕ"

на слоги;

ab-dül-le-ziz

2. Значение (синоним):

Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, kuru dut biçiminde, tatlı ve yağlı ürünü

тип / вид;

Предложение со;

"O devirde biz çocuklar arasında abdülleziz dediğimiz bu kuru yemiş Arabistan’dan gelir, Hindistan cevizinin lezzetini andırır, yumuşak kabuklu, içi beyaz ve sütlü, pek leziz bir şeydi."