Что означает?

1. Значение (синоним):

Güneş, Dünya, Ay dizilişinde Ay'ın uygun koşullarda Dünya gölgesine girmesi sonucu kararması; husuf

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное gök bilimi

Предложение со;

"Biz kantindi, tosttu, ayrandı, limonataydı uğraşırken, onlar Güneş tutulması ve Ay tutulması konularını işlemişlerdi bile."

связанных слова;

"kanlı Ay tutulması""kızıl Ay tutulması"

на слоги;

Ay tu-tul-ma-sı