Что означает?

1. Значение (синоним):

Serçegillerden, erkeğinin kuyruğu lir biçiminde ve çok süslü bir tür Avustralya kuşu (Maenura superba)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное hayvan bilimi

на слоги;

Avust-ral-ya ka-ra-ta-vu-ğu