Что означает?

1. Значение (синоним):

Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, memeli, küçük bir kürk hayvanı (Eriomys chincilla)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное hayvan bilimi

на слоги;

Ame-ri-ka tav-şa-nı