Что означает?

1. Значение (синоним):

Hint-Avrupa dil ailesinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre'nin bir bölümünde kullanılan dil

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное Имя собственное

Предложение со;

"Türkiye'deyken epeyce çalışmıştım Almancaya."

связанных слова;

"Yahudi Almancası"

на слоги;

Al-man-ca

2. Значение (синоним):

Bu dille yazılmış olan

тип / вид;

Имя прилагательное

Предложение со;

"Bir Almanca kitabın iç kapağından koparıp koğuşta baş ucuma astığım resme benziyor."