Что означает?

1. Значение (синоним):

Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım; yeni gümüş, mayşor, alpaka (II)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное kimya

на слоги;

Al-man gü-mü-şü