Что означает?

1. Значение (синоним):

Acımasız, insafsız, vicdansız olan

произношение

:

тип / вид;

Имя прилагательное Метафора

Предложение со;

"Allahsız yağmur günlerden beri bereketli toprakları, bereketsiz toprakları, dereleri, dağları, tepeleri, kuru ağaçları dövüp duruyordu."

на слоги;

Al-lah-sız


Allahsız (2)

1. Значение (синоним):

Tanrı'yı tanımayan, Tanrı'nın varlığına inanmayan; Tanrısız

произношение

:

тип / вид;

Имя прилагательное

на слоги;

Al-lah-sız