Что означает?

1. Значение (синоним):

Kendisinden hiçbir işte yararlık umulmayan, kendi hâlinde, saf ve zararsız (kimse)

произношение

:

тип / вид;

Имя прилагательное

Предложение со;

"Bu adam allahlığın biri, elinden bir şey gelmiyor."

на слоги;

Al-lah-lık


Allahlık (2)

1. Значение (синоним):

Allah’ın emirlerini yerine getiren, Allah’a yakın (kimse)

произношение

:

тип / вид;

Имя прилагательное Имя собственное

Предложение со;

"... Daha iyi düşünceli, daha merhametli ve daha çok Allah’a yakın… -Şuna Allahlık desene… "

на слоги;

Al-lah-lık