Что означает?

1. Значение (синоним):

Olması ve gerçekleşmesi çok istenilen bir durum karşısında kullanılan yalvarma sözü; Tanrı aşkına

произношение

:

тип / вид;

ünlem

Предложение со;

"Allah aşkına kalbi güzel olanlara kıymayın."

на слоги;

Al-lah aş-kı-na

2. Значение (синоним):

“Şaşılacak şey, deme, yapma!” anlamında kullanılan bir söz; Tanrı aşkına

тип / вид;

Предложение со;

"Allah aşkına, sen bu yazıyı düzelttin mi?"

3. Значение (синоним):

Bir kimsenin veya nesnenin değersizliğini belirtmek için kullanılan bir söz; Tanrı aşkına

тип / вид;

Предложение со;

"Bırak Allah aşkına! Ben onunla konuşmak istemiyorum."