Что означает?

1. Значение (синоним):

Değişik boyda ve renkte olan, genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş arazilerde rastlanan zararsız bir çekirge (Locusta migratona)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное hayvan bilimi

на слоги;

Af-ri-ka çe-kir-ge-si