Что означает?

1. Значение (синоним):

► Farsça

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное Имя собственное

Предложение со;

"Dikkat ettim: Osmanlılık iddiasında bulunan Türkler bile yalnız yazarken, şiir düzerken Arapça, Acemce kaidelerle, kelimelerle yapılmış yabancı terkipler kullanıyorlar."

на слоги;

Acem-ce

2. Значение (синоним):

Bu dille yazılmış olan

тип / вид;

Имя прилагательное