Что означает?

1. Значение (синоним):

Taşkırangillerden, turuncu ve sarı çiçekler açan, yıllık ve çok yıllık türleri olan, saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi; güneştopu (Eschecholtzia californica)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bitki bilimi

на слоги;

Acem la-le-si