Что означает?

1. Значение (синоним):

Farslara özgü olan

произношение

:

тип / вид;

Имя прилагательное

Предложение со;

"Kutulara yerleştirilmiş kaçak çaylar, elektronik eşyalar, cep telefonları ve birkaç acem işi halı yanarken alevler giderek yükseliyordu."

на слоги;

Acem işi

2. Значение (синоним):

Döşemelik kumaşların üzerine renkli ipek iplikle işlenen, yer yer altın veya gümüş boncuklarla süslenmiş nakış

тип / вид;

Имя существительное