Что означает?

1. Значение (синоним):

Gürcistan’ın kuzeybatısında, Karadeniz’in doğusunda yaşayan halktan veya bu halkın soyundan olan kimse; Abhaz

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное Имя собственное

связанных слова;

"Abaza peyniri"

на слоги;

Aba-za

2. Значение (синоним):

Bu kimselere özgü olan

тип / вид;

Имя прилагательное