расшифровка?

1. Значение (синоним):

Afrika Birliği Örgütü'nün Türkçede kullanılan kısaltmasıdır.

тип / вид;

kısaltma