Что означает?

1. Значение (синоним):

Yazı, grafik, ses ve canlandırma ögelerini birlikte sunan bilgisayar temelli yapı; multimedya

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bilişim

Предложение со;

"Hareketli görüntü, video ve ses gibi çoklu ortam araçları sözcüklerin yeterli olmadığı durumlarda daha etkili olmaktadır."

на слоги;

çok-lu or-tam