Что означает?

1. Значение (синоним):

Milimetrik yüzeyler üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan, karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken malzeme; yonga

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bilişim

Этимология / происхождение;

"İngilizce chip"

Предложение со;

"… veyahut herkesin beynine bir çip takılmış da tek bir noktadan kontrol ediliyormuş gibi bir durum vardı üzerlerinde."