Что означает?

1. Значение (синоним):

Bir bilgisayarın sunucuya ve bilgisayar ağına bağlı olarak çalışır olma durumu

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bilişim

на слоги;

çev-rim içi