Что означает?

1. Значение (синоним):

Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное ticaret

связанных слова;

"girdisi çıktısı"

на слоги;

çık-tı

2. Значение (синоним):

► artık

тип / вид;

Предложение со;

"Sanayi çıktısı."

3. Значение (синоним):

Bilgisayardaki bir metnin, şeklin veya çizimin yazıcı kullanılarak kâğıda dökülmüş biçimi; çıkış

тип / вид;

bilişim

Предложение со;

"Bilgisayardan çıkan metinler bir aydıngerden çıktı alınır ve bu aydıngerler matbaanın grafik bölümünde montajlanır."

4. Значение (синоним):

Mezuniyet belgesi

тип / вид;