Что означает?

1. Значение (синоним):

Bir maddenin başka bir madde içinde çözünme özelliği; resolüsyon

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное kimya

на слоги;

çö-zü-nür-lük

2. Значение (синоним):

Ekran görüntüsünde belli bir alandaki benek sayısı, yazıcıda belli bir alandaki nokta sayısı

тип / вид;

bilişim

3. Значение (синоним):

Bir sayısal işaretin en küçük parçası

тип / вид;

bilişim