program ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İzlence. "(Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca programme

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eğitim bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "paket program" "sayfalanmış program" "ders programı" "eğitim programı" "müfredat programı" "öğretim programı" "televizyon programı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
p-rog-ram