peylemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi önceden kendine ayırtmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Temin etmek, sağlamak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ismarlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
pey-le-mek