ne demek?

Allah’ın, buyruklarını insanlara iletmek için elçi olarak görevlendirdiği kimse; elçi, yalvaç, yalavaç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim din bilimi

Kökeni;

"Farsça peyġām-ber"

Hecelenişi / Hecelemesi;

pey-gam-ber