petek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Isıtma tesisatında ısı dağıtımını, içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim, radyatör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Arı kovanı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "petek dokuma" "petek göz" "petek güvesi" "akciğer peteği" "bal peteği" "kalorifer peteği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
pe-tek